Khutbah edisi Jumat tentang Riya (orang Sunda)

By | 11 Juli 2017

Bahasa Sacara, Riya ‘nyaeta nembongkeun amal kahadean ka sasama manusa. Selama periode itu menjalankan istilah Sedengkeun pribadi, nyaeta ngalaksanakeun sadar akan ibadah Kalawan diniatan dina hatena agar ditingali rak saya, ngudag Untuk mencari anu dipikahayang kapentingan dunya ku manehna Jeung ibadahna TEU diniatan karana Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Conto anu sering kadugikeun dina bab Riya ‘, ieu nyaeta upama hiji pamuda ngadak-ngadak rajin beribadah na, sabab hayang kapeunteun ku calon mitohana. Bawahan anu digawena getol upama katembong ku gunung, sifat tukang ngalameh hayang dianggap satia ka nana sabab hapun naek kantor atau meunang paleuleuwih dunya tina usahana. Riya ‘, mangrupakeun pagawean Untuk mencari nakal mangrupakeun satu dilampahkeun Jeung Jeung sahiji dosa besar hie meunang pangampura Rada ti Allah Subhanahu Wa Ta’ala, kukituna lampah Riya’, benar-benar kudu dijauhan.

Ku sabab riya ka golongkeun lampah pole, matang bee dieu Alloh Ta’ala, ngawawadian kalawan keras

إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادو ذلك لمن يشآء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا

“Saestuna Alloh moal ngahampura dosa jalma anu milampah kamusyrikan ka Mantena. Jeung Alloh baris ngahampura sin salian eta, pikeun bernyanyi saha anu di kersakeun ku Mantena. Saha anu nyarekatkeun Alloh, saenyana manehna geus nyieun sin anu kacida gedena” [An Nisaa: 116]

Pemirsa Rohimakumulloh

Sebelumnya ge tos dijelaskeun yen riya ‘nyaeta akting ditembongkeun anu anu diniatan jadi katanggar, kapeunteun Jeung ka ku Niley Sasama makhluk, dan seperti ukuran dengan tujuan nana jadi meunang pujian, sanjungan, panghormatan ti Sasama Manusa. Salian ti ku way kembang katembong, karawang bali kisanali, cinta aya oge dina amal haha ​​tea said, madu diomongkeun jadi jalma sholeh atawa hayang meunag judul tina hasil ibadah na ka Alloh. Tah anu hayang disebut kieu panyakitna dingaranan Sum’ah.

Duanana oge sarong amal menyembah anu teu ngaharepkeun karidhoan ti Alloh Subhanahu Wa Ta’ala, duanana oge kacida berlawanan teu saluyu, teu cocog jeung ajaran Islam. Sabab Islam mah ngaharepkeun ka sakumna ummah dina ngalaksankeun ibadah atau amal amal kalawan benci anu pinuh kaikhlashan jeung ngan mengukur miharep kana karidho Alloh Ta’ala.

Riya ‘jeung Sum’ah mangrupakeun panyakit benci, saupama diantep sina mengembangkan dina benci hiji jalma akan nimbulkeun kabinasaan ka jalma anu milampahna. Konsekuensi yang paling berbahaya nyaeta anu bisa ngagorogotan kana akar iman, moralitas kaluhuran kana ngaruksak Jeung mengparkeun, nyelewengkeun, kana mengkolkeun kasampurnaan amal amal muslim, saba makhluk anu katibanan panyakit sum’ah jin tung Riya ‘, tujuan ibadah na teu jelas geus deui , Harepan-harepan hirupna geus kalimpudan ku kokotor inhalasi, sahingga jalma eta geus poho kaimanan jeung kaikhlashan benci sarta jauh tina ridho alloh. Rasululloh Sholallohu ‘Alaihi Wasallam parantos ngawanti-diperingatkan dina salah sahiji haditsna:

“Sing saha anu milampah sum’ah mangka akan di sum’ah ku Alloh, jeung bernyanyi saha anu milampah riya ‘mangka ku Alloh akan dibangsungkan sahah riya’ na eta” (narrated by Bukhari)

Dibewa sum’ah ku Alloh inieta berarti mengumumkan sakabeh lampah gorengna di akherat guard, bahkan di dunya oge aya sabagian anu ditembrakeun kagorengan dirina ka jalma rea. Sedengkeun dibalesna lampah riya ‘My Hartina Allah, teruskan ditembongkeun dina poe kiamah sagala kahadeannana amal, tapi teu dibere balesan, pahamilah pahala tina sagala kahadean anu geus dipilampahna amal. Na’udzubillah min dzalik.

Pemirsa Rohimakumulloh

Dina Surat al-Isro ayat 18 Alloh Dadawuh:

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا

“Bernyanyi saha anu hayang buru-buru (meunang kakayaan / pahala di dunya keneh), Kami hanya bernyanyi tina kakayaan dunya saha anu ka ku Kami dikersakeun kabinasaan nana Tuluy Kami nyadiakeun naraka pikeun manehna abus ka dinya dina kaayaan hina tur di tundung”

Pelajaran hikmah bisa dipelajari tina ayu ayu ayu ayu, ayeta sagala kahayang jeung kabutuh urang dina nyanghareupan kahirupan di dunya, ulah sok hayang gurung rius, ulah sok hayang gagancangan. Sifat rurusuhan Jeung gagancangan dina ngamilik kakayaan dunya, mawa hasil dina ikhtiarna kuasi-tare bisa dibarengan ku kasabaran, di mana makhluk Geus TEU menunggu mangka dina tarekah usaha jago sapu tangan ngahalalkeun sagala, berarti nu Ko Nepi ka cara anu tidak bermoral, Hasil diantarana tina Teu sabar dengan diaalu timbul sifat r